NAŠE NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB 

Žádost o dotaci

Zpracujeme pro Vás žádost o dotaci a postaráme se o nápravu případných připomínek.

Podnikatelský záměr

Zpracujeme podnikatelský žáměr Vašeho projektu dle daných kritérií.

Přílohy k žádosti

Zpracujeme a zajistíme všechny povinné přílohy k žádosti.

Elektronické podání žádosti

Celý projekt včetně všechn příloh a náležitostí za Vás elektronicky podáme a budemem komunikovat s kontrolory Vašeho projektu.

Výběrové řízení

Zajistíme hladký proces výběru dodavatele dle pravidel programu.

Monitorovací zprávy

Po dobu udržitelnosti projektu Vám budeme hlídat termíny a odevzdáme za Vás monitorovací zprávy k Vašemu projektu.

Kontakt

Telefon

+420 774 906 500

E-mail

podpora@projektyplus.cz

Facebook

www.facebook.com/Projektyplus