V rámci POVEZ II můžete získat až 6 milionů Kč ročně na vzdělávání vašich zaměstnanců.

Podpořte svou konkurenceschopnost i pozici na trhu práce tím, že svým zaměstnancům umožníte další odborný růst v jejich oboru nebo změnu, navýšení či udržení jejich kvalifikace.

Podporováno je specifické vzdělávání v akreditovaných i neakreditovaných kurzech včetně praktické přípravy. Čerpat  můžete například na odborné jazykové kurzy, obnovu a získání řidičských oprávnění, programování a obsluhy CNC strojů, profesní průkazy a jakékoliv další technické dovednosti.

S tímto programem vám bude hrazeno až 85 % nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců ve formě nákupu služeb od vzdělávací agentury. V případě vzdělávání zaměstnanců interním lektorem, vám bude hrazeno až 100 % nákladů spojených se vzděláváním.

„Cílem projektu je udržení a zvýšení konkurenceschopnosti firem díky vyšší profesní kompetenci jejich zaměstnanců. Přidanou hodnotou projektu je podpora vzdělávání zaměstnanců nad 54 let, kteří jsou vzhledem ke svým zkušenostem významným přínosem v pracovním týmu v organizaci. Zároveň jde o cílovou skupinu, které hrozí dlouhodobá nezaměstnanost,“ vysvětlila generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Díky projektu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících i budoucích zaměstnanců, rovněž příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji.

Může pomoci i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více času na zaučení. Zapojit se do něj mohou také osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak i bez nich.

Pokud máte zájem o dotační titul POVEZ II nebo se chcete dozvědět bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.