Uvažujete o výstavbě nebo rekonstrukci školicího centra? Potřebujete zmodernizovat Vaše prostory pro vzdělávání zaměstnanců či pořídit školicí pomůcky? Pokud ano, právě pro Vás je určen program Školicí střediska.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 15. 8. 2018 do 30. 5. 2019 .

Cílem programu Školicí střediska je podpora budování center vzdělávání zaměstnanců, která umožňují další rozvoj podnikatelských subjektů. V tomto programu mohou žádat o podporu malé a střední podniky i neziskové organizace. Program Školicí střediska rozdělí mezi firmy přibližně 2,3 mld. Kč.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • Malé / střední podniky, neziskové organizace působící ve zpracovatelském průmyslu, v oblasti energetiky, stavebnictví, či  informačních a komunikačních technologií

Kolik lze získat na jeden projekt:

 • dotace 500 tis. – 5 mil. Kč (dle pravidla „de minimis“)
 • maximální míra podpory na projekt: 50%
 • výše dotace je totožná bez ohledu na velikost podniku

Na co lze získat podporu:

 • výstavba nových školicích center
 • rekonstrukce školicích center
 • pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
 • pořízení vzdělávacích programů

Jaké výdaje je možné podpořit:

 • dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání)
 • dlouhodobý nehmotný majetek (školicí program, software a data)
 • drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.

Pořízený majetek musí být nový.

Specifika a omezení:

 • vytíženost školícího střediska min. 30% dní v roce
 • nadpoloviční většinu z proškolených osob (tj. 51 a více %) musí tvořit zaměstnanci podniků z podporovaných odvětví
 • uzavřená minimálně dvě účetní období

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!

Zajistíme pro Vás vše od sestavení žádosti, přes administraci projektu a výběrového řízení až do fáze udržitelnosti projektu

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.