Dotační program Úspory energie přináší v rámci OPPIK peníze na úsporná opatření podnikům všech velikostí! Dotace ve výši až 400 mil. korun může výrazně snížit vaši konečnou spotřebu energie.

Zajímáte se o úspory vašich energií? Zajímá vás, zdali bude nová výzva programu Úspory energie lepší než současná?

Nová výzva programu Úspory energie slibuje hlavně větší soulad podmínek s jejich investičními záměry a snadnější přístup k dotačním prostředkům. Dále především časově přívětivější přípravu či ulehčení administrace žádosti.

Dá se očekávat, že administrace přípravy žádosti bude opravdu snažší. Mají nastat změny v procesu dokladování hospodárnosti, který byl dost administrativně náročný a zdlouhavý.

Na dotaci by mělo letos dosáhnout více firem, než tomu bylo v minulosti!

Pokud se naplní veškeré prognózy, dá se očekávat, že podnikatelé budou mít jedinečnou a také jednu z posledních možností dosáhnout na nemalé dotační prostředky pro své energeticky úsporné investiční záměry.

Podobná příležitost se již nemusí opakovat. Pokud připravujete v nejbližší době projekt v oblasti úspor energie, máte nyní jedinečnou šanci!

Pro získání dotace na energetické úspory obecně platí:

 • čím větší úspory energie se vám podaří dosáhnout, tím větší šanci na úspěch bude mít váš dotační projekt!

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

 • Výměna energeticky neefektivních zařízení – obnova výrobní technologie, osvětlení budov,
 • zateplení budov, výměna oken,
 • obnovitelné zdroje energie – fotovoltaické systémy, solární termické systémy, malé vodní elektrárny, tepelná čerpadla apod.,
 • zavedení a modernizacesystémů měřenÍ,
 • projektová dokumentace a energetické posudky

KDO MŮŽE O DOTACI ŽÁDAT:

Podniky všech velikostí působící v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl
 • zemědělství, těžba a dobývání
 • výroby a rozvody energie
 • zásobování vodou
 • nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví
 • velkoobchod a maloobchod
 • doprava a skladování
 • informační a komunikační činnosti
 • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa)
 • vědecké a technické činnosti
 • administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání)

PROCENTUÁLNÍ VÝŠE DOTACE :

 • Procentuální výše podpory v rámci programu Úspory energie:
 • malý podnik (<49 lidí) – 50 % výdajů
 • střední podnik (50–249 lidí) – 40 %výdajů
 • velký podnik (>250 lidí) – 30 %výdajů

 

 • Procentuální výše podpory pro výzvu v rámci programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy:
 • malý podnik (<49 lidí) – 80 %výdajů
 • střední podnik (50–249 lidí) – 70 % výdajů
 • velký podnik (>250 lidí) – 60 % výdajů

Hodnotící faktory programu Úspory energie:

procentuální úspora energie (zisk 10 – 40 bodů)

úspora COv porovnání s investičním nákladem

Stačí dosáhnout 50 bodů v hodnocení a nemít chybu v projektu, a vaše šance na získání dotace Úspory energie bude velmi vysoká.

Pro získání dotace musíte mít:

reálnou koncepci úspor energie a kvalitně sepsaný projekt

projekt realizovat mimo území hl. m. Prahy

splnit kritéria dotačního programu Úspory energie

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!

Zajistíme pro Vás vše od sestavení žádosti, přes administraci projektu a výběrového řízení až do fáze udržitelnosti projektu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.