Operační program životního prostředí vyhlásil výzvu zaměřenou na snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie.

OPŽP má v rámci prioritní osy 5 Energetické úspory celkem 14 miliard korun směřovat na rekonstrukce budov veřejného sektoru nebo výměnu zdroje vytápění v těchto budovách. Aktuální výzva, v níž budou rozděleny 3 miliardy korun, běží od prosince do poloviny dubna. Další výzvu pak ministerstvo chystá v září.

Půl miliardy navíc bylo ve stejné prioritní ose vyčleněno pro pilotní program podporující výstavbu nových veřejných budov ve vysokém energetickém standardu. V aktuální výzvě je možné o podporu žádat od října loňského roku do poloviny letošního října.

Oprávněnými žadateli mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace, veřejnosprávní instituce, příspěvkové organizace a další.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

  • Zateplení obvodového pláště budovy,
  • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
  • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
  • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • Realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
  • Instalace fotovoltaického systému.
  • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.

VÝŠE PODPORY:

Výše podpory se liší dle dosažené úspory energie a podle toho, zda se bude čerpat na běžný objekt nebo na památkově chráněné budovy.

Běžné objekty:

Úspora celkové energie 20% a více – Výše podpory činí až 35% z celkových způsobilých výdajů.

Úspora celkové energie 40% a více – Výše podpory činí až 40% z celkových způsobilých výdajů.

Úspora celkové energie 60% a více – Výše podpory činí až 50% z celkových způsobilých výdajů.

Památkově chráněné budovy:

Úspora celkové energie 10% a více – Výše podpory činí až 40% z celkových způsobilých výdajů.

Úspora celkové energie 30% a více – Výše podpory činí až 50% z celkových způsobilých výdajů.

Je možné získat bonifikaci ve výši 5% pro žadatele, kteří zrealizují celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace způsobilé pro podporu, energetický management a další úsporná opatření metodou EPC.

Mezi hlavní podmínky poskytnutí podpory především patří:

  • Nebudou podporována opatření realizovaná na zchátralých a dlouhodobě nevyužívaných objektech.
  • Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách. ( Omezení se netýká půdních vestaveb, kde nedochází k rozšíření stávajícího obestavěného prostoru)

„V nové výzvě zaměřené na energeticky úsporné renovace veřejných budov nabízíme zcela nové podmínky, které jsou pro vlastníky budov daleko atraktivnější. Dotacemi mohou nově pokrýt až 55 % z celkových způsobilých výdajů, což může být pro řadu obcí a měst velice zajímavé. U projektů zaměřených na instalaci nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, a to jak u nových projektů, tak v již zateplených budovách, se může dotace vyšplhat dokonce až na 70 %,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tímto ale novinky v oblasti energetických úspor nekončí. „Nově budeme podporovat i dílčí realizace zateplení. Šanci získat dotaci tak budou mít například i majitelé veřejných budov, kteří už mají vyměněná okna a chtěli by ještě zateplit fasádu. Výše dotace se v takovém případě bude odvíjet od výše dosažených úspor,“ doplňuje ministr Brabec a dodává, že nová výzva bude nesoutěžní, ale stále bude kladen důraz na vysokou technickou kvalitu předkládaných projektů.

„Nově nabízíme atraktivnější výši dotace i na výstavbu nových veřejných budov v pasivním standardu. Dříve bylo možné získat dotaci pouze na vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu, nově na celou stavbu, a to až do výše 30 % ze způsobilých výdajů, max. ale 50 milionů korun,“ upozorňuje ministr Brabec. Pro žadatele zejména z řad obcí, krajů, svazků obcí a školských zařízení je připraveno půl miliardy korun, o které mohou žádat až do konce října 2019.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.