Nová zelená úsporám nabízí podporu výstavby FVE pro rodinné domy

Dotační program Nová zelená úsporám nabízí letos několik zajímavých novinek.Podpora střešní fotovoltaiky se v rámci dotačního programu NZÚ dočkala dalšího rozšíření. Dosud byly podporovány jen systémy s využitelným ročním ziskem 3 000 kWh, nově budou podporovány i větší systémy s využitelnou roční výrobou 4 000 kWh a více. Ty jsou určeny například pro vícegenerační domy.

Novinkou je také dotace na rozšíření dříve podpořených solárních systémů. Pokud má zájemce na svém domě fotovoltaický systém, který si pořídil s dotací z NZÚ, a chtěl by k němu přikoupit další panely nebo třeba baterii, může na toto rozšíření čerpat další dotaci. Podmínkou je zvýšení využitelného zisku alespoň o 20 %.

O dotace na fotovoltaický systém nebo na rozšíření stávajícího systému je možné žádat od 4. září 2017 do 31.prosince 2021. Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Obliba solárních systémů, jakožto ekologických zdrojů energie pro ohřev vody nebo přitápění, rok od roku narůstá. V západních zemích je pak zcela naprostým standardem. Podporovat takové zdroje energie i u nás je naší velkou prioritou,“ uvádí ministr Richard Brabec.

Základní podmínky dotace:

 • Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí.
 • Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na území České republiky.
 • Žadatel musí zůstat vlastníkem budovy, na kterou je žádáno o podporu, po celou dobu administrace žádosti
 • V rámci Výzvy je možno na jeden objekt podat pouze jednu žádost, která může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014

 

Výše podpory dotace:

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na 50% řádně doložených způsobilých výdajů, max. výše podpory pro jednotlivé podoblasti:

C 3.3. FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem – 35.000 Kč

C 3.4. FV systém bez akumulace el.energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem více než 1 700 kWh/rok – 55.000 Kč

C 3.5. FV systém s akumulací el.energie a celkovým využitelným ziskem více než 1 700 kWh/rok – 70 000 Kč.

C 3.6. FV systém s akumulací el.energie a celkovým využitelným ziskem více než 3 000 kWh/rok – 100 000 Kč.

C 3.7. FV systém s akumulací el.energie a celkovým využitelným ziskem více než 4 000 kWh/rok – 150 000 Kč.

Současně s podporou na instalaci FVE se poskytuje také podpora na zpracování odborného posudku. Maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, max. však 15% z alokované částky

Podmínky podoblastí podpory:

C 3.3. fotovoltaické systémy pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

 • Instalovaný fotovoltaický systém musí být vybaven technologií pro účinnou optimalizaci systému v závislosti    na zátěži (např. sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“).
 • Instalovaný systém nesmí být propojen s distribuční soustavou.
 • Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody min. 50%

C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C.3.7 – fotovoltaické systémy propojené s distribuční soustavou

 • Maximální instalovaný výkon systému nesmí být vyšší než 10 kWp.
 • Systém musí být propojen s distribuční soustavou. Podpora se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuč- ní soustavě po 1. 1. 2016.
 • Míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby musí být alespoň 70% z celkového teoretického zisku systému
 • Systém musí zajistit automatické řízení systému v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě elektrické energie s prioritním využitím pro krytí okamžité spotřeby elektrické energie (zařízení pro optimalizaci vlastní spotřeby vyrobené elektrické energie) a akumulaci přebytků energie

Výhody využití Nové zelené úsporám

MŽP si dává v současnosti záležet, aby lidi více motivovalo k úsporám energie a zdůrazňuje výhody využití NZÚ. Mezi ně patří:

 • Nemusí se spěchat, má-li žadatel vše v pořádku, peníze dostane

Mezi hlavní výhody NZÚ patří, že jde o kontinuální výzvu, požádat se dá kdykoliv do roku 2021. Nežádá se nárazově, jako dřív a zájemci tak mají větší šanci dotaci skutečně získat. Po podání žádosti je dotace pro žadatele rezervována a má dva roky na to, aby dané opatření realizoval a vyúčtoval. Pokud to do této lhůty nestihne, lze lhůtu po dohodě prodloužit.

 • Vyřízení žádosti netrvá dlouho

Žádosti se posílají elektronicky a na jejich vyřízení má SFŽP 3 + 3 + 3 týdny. Do tří týdnů se žadatel dozví, zda je žádost v pořádku, do dalších tří týdnů od doložení dokončení realizace je žádost schválena a do tří týdnů od schválení je dotace vyplacena.

 • Cílem je úspora energie a peněz

Nejde jen o splnění formálních náležitostí, správně připravený projekt by měl skutečně vést k použití kvalitních materiálů a technologií a dlouhodobé úspoře energie.

„Ještě lepší podmínky Nové zelené úsporám pro solární ohřev, střešní fotovoltaiky nebo baterie je jednoznačně krok dobrým směrem. Ve světě je o sluneční energii stále větší zájem, výroční statistiky využívání solární energie opět překonaly loňské rekordy. My jako zástupci solárního sektoru v Česku vítáme, že Ministerstvo životního prostředí tyto trendy sleduje a rozhodlo se podpořit domácnosti, které chtějí čistou energii dodává Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

 

Projektová manažerka

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.