Výjimečná možnost pro podnikatele – BEZÚROČNÉ ÚVĚRY

Aktuálně probíhá možnost financování bezúročného úvěru pro MALÉ, STŘEDNÍ A VELKÉ PODNIKY, kteří plánují realizovat opatření vedoucí ke snížení konečné spotřeby energie ve svém podnikání. Ti mohou získat zvýhodněné financování u Českomoravské záruční a rozvojové banky na energeticky úsporné projekty v rámci programu úspory energie.

Program Úspory energie připravila ČMZRB ve spolupráci s  Ministerstvem průmyslu a obchodu, které na něj celkově vyčlenila v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost (OP PIK) 1,9 mld. Kč

Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy a musí být spolufinancovány komerčním úvěrem banky či leasingové společnosti, která je smluvním partnerem ČMZRB a to alespoň ve výši 20% způsobilých výdajů projektu. Bezúročný úvěr může tvořit maximálně až 70% způsobilých výdajů.

Podpora je poskytována ve formě zvýhodněných bezúročných úvěrů, subvencí úrokové sazby komerčního úvěru a finančního příspěvku na pořízení energetického posudku.

Zvýhodněný úvěr:

 • výše úvěru: 1- 75 mil. Kč, až do 70 % způsobilých výdajů
 • bez úroků a bez poplatků
 • doba splatnosti až 10 let, doba odkladu splátek jistiny až 4 roky
 • možnost předčasného splacení úvěru či jeho části BEZ SANKCE

Subvence úrokové sazby na úhradu úroků:

 • činí až 10 % z výše úvěru na spolufinancování projektu, maximálně však 1,5 mil. Kč
 • lze ji vyplatit za celé období najednou nebo v ročních splátkách

Finanční příspěvek na pořízení energetického posudku:

 • poskytuje se ve výši až 80 % způsobilých výdajů na jeho zpracování , maximálně však 250 tis. kč

Mezi podmínky poskytnutí úvěru a finančních příspěvků na výdaje projektu především patří:

 • Projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti.
 • Projekt musí být realizován v České republice mimo území hl. města Prahy.
 • Vstupní energetický posudek musí potvrdit soulad navrhovaného projektu s technickými podmínkami přijatelnosti projektu uvedenými ve Výzvě.
 • Poskytnutá podpora nesmí přesáhnout omezení dle pravidla de minimis .
 • Projekt musí dosáhnout konečné spotřeby energie minimálně 10 %

Bezúročné úvěry je možno využít například na zateplení budovy určené k podnikání, obnovitelné zdroje energie, na výměny kotlů, osvětlení budov a průmyslových areálů, zavedení systémů měření a regulace energie, využití odpadního tepla a podobně. Rovněž je možné získat úvěr na nákup nových strojů a zařízení, které jsou energeticky efektivnější.

„Hlavní výhodou podpory podnikatelů formou zvýhodněných úvěrů je oproti dotacím jednoznačně jednoduchá forma podání žádosti a rychlost jejího vyřízení. Podnikatelé se mohou rovněž spolehnout, že na program je alokováno dostatečné množství prostředků, které je Ministerstvo průmyslu a obchodu připraveno v budoucnu ještě v případě potřeby navýšit,“ dodává Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Dokážeme pro Vás zajistit zpracování veškerých podkladů pro získání bezúročného úvěru. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Projektová manažerka,

Projektyplus s.r.o.

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.