Kategorie: Podnikatelé

V rámci POVEZ II můžete získat až 6 milionů Kč ročně na vzdělávání vašich zaměstnanců.

Podpořte svou konkurenceschopnost i pozici na trhu práce tím, že svým zaměstnancům umožníte další odborný růst v jejich oboru nebo změnu, navýšení či udržení jejich kvalifikace. Podporováno je specifické vzdělávání v akreditovaných i neakreditovaných kurzech včetně praktické přípravy. Čerpat  můžete například na odborné jazykové kurzy, obnovu a získání řidičských oprávnění, programování a obsluhy CNC strojů, profesní průkazy...

Dotační program na využívání dešťové vody Dešťovka se rozšiřuje. Už nebude omezen jen na suché oblasti a navíc půjde čerpat i pro chaty a chalupy.

Nejjednodušší část programu pouze na zachytávání dešťové vody na zalévání zahrad se od října 2018 rozšiřuje na domácnosti v celé zemi, dosud šlo o domácnosti v úředně vyhlášených oblastech trpících suchem. Lidé budou moci získat až podporu až ve výši 155 000 korun, stát Vám proplatí polovinu nákladů. Pokud by peníze došly, je podle Brabce...

Uvažujete o výstavbě nebo rekonstrukci školicího centra? Potřebujete zmodernizovat Vaše prostory pro vzdělávání zaměstnanců či pořídit školicí pomůcky? Pokud ano, právě pro Vás je určen program Školicí střediska.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 15. 8. 2018 do 30. 5. 2019 . Cílem programu Školicí střediska je podpora budování center vzdělávání zaměstnanců, která umožňují další rozvoj podnikatelských subjektů. V tomto programu mohou žádat o podporu malé a střední podniky i neziskové organizace. Program Školicí střediska rozdělí mezi firmy přibližně 2,3 mld. Kč. Kdo může žádat (příjemci...

Dotační program Úspory energie přináší v rámci OPPIK peníze na úsporná opatření podnikům všech velikostí! Dotace ve výši až 400 mil. korun může výrazně snížit vaši konečnou spotřebu energie.

Zajímáte se o úspory vašich energií? Zajímá vás, zdali bude nová výzva programu Úspory energie lepší než současná? Nová výzva programu Úspory energie slibuje hlavně větší soulad podmínek s jejich investičními záměry a snadnější přístup k dotačním prostředkům. Dále především časově přívětivější přípravu či ulehčení administrace žádosti. Dá se očekávat, že administrace přípravy žádosti bude opravdu snažší. Mají nastat změny v procesu dokladování hospodárnosti, který byl dost...

Operační program životního prostředí vyhlásil výzvu zaměřenou na snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie.

OPŽP má v rámci prioritní osy 5 Energetické úspory celkem 14 miliard korun směřovat na rekonstrukce budov veřejného sektoru nebo výměnu zdroje vytápění v těchto budovách. Aktuální výzva, v níž budou rozděleny 3 miliardy korun, běží od prosince do poloviny dubna. Další výzvu pak ministerstvo chystá v září. Půl miliardy navíc bylo ve stejné prioritní ose vyčleněno pro pilotní program...

Nová zelená úsporám nabízí podporu výstavby FVE pro rodinné domy

Dotační program Nová zelená úsporám nabízí letos několik zajímavých novinek.Podpora střešní fotovoltaiky se v rámci dotačního programu NZÚ dočkala dalšího rozšíření. Dosud byly podporovány jen systémy s využitelným ročním ziskem 3 000 kWh, nově budou podporovány i větší systémy s využitelnou roční výrobou 4 000 kWh a více. Ty jsou určeny například pro vícegenerační domy. Novinkou je také...

Výjimečná možnost pro podnikatele – BEZÚROČNÉ ÚVĚRY

Aktuálně probíhá možnost financování bezúročného úvěru pro MALÉ, STŘEDNÍ A VELKÉ PODNIKY, kteří plánují realizovat opatření vedoucí ke snížení konečné spotřeby energie ve svém podnikání. Ti mohou získat zvýhodněné financování u Českomoravské záruční a rozvojové banky na energeticky úsporné projekty v rámci programu úspory energie. Program Úspory energie připravila ČMZRB ve spolupráci s  Ministerstvem průmyslu a...

DOTACE NA MÍSTNÍ ÚROVNI – MAS ROZDĚLUJÍ DOTACE

Místní akční skupiny v letošním roce konečně dostaly zelenou pro vyhlašování výzev a rozdělování jejich přidělené alokace. “ Místní akční skupiny pracovaly rok na tom, získat finanční prostředky pro své území“ . Každé území má k rozdělování jiný objem finanční prostředků podle velikosti jejich území. Cílem je podpora podnikatelů a další subjektů například z veřejné...

DOTAČNÍ NOVINY první číslo LEDEN 2018 zaměřené na téma „FOTOVOLTAIKA“

Začátek roku 2018 je tady a my Vám přinášíme nejzajímavější info z dotačního prostředí. První číslo je věnované výzvě z Programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace, která je již spuštěná a aktivní. V této výzvě mají podnikatelé výjímečnou možnost získat finanční podporu na výstavbu FV systému pro snížení spotřeby a celkových nákladů za...

POŘÍZENÍ TECHNOLOGIE A VYBAVENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKY

OPPIK vyhlásil VI. VÝZVU TECHNOLOGIE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKY. Žádat mohou podnikatelé do 3 let existence a splňující činnosti dle CZ-NACE dané výzvy. V dané výzvě došlo ke drobným změnám. Jednou z nich je snížení podporujících činností CZ-NACE oproti minulým výzvám. Možnost podpory budou moci získat podniky zaměřující se například na zpracovatelský průmysl, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod,...