Zrychlete rozvoj Vašeho podnikání  i Vy

Dotační výzvy 2019

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY 

Nemovitosti

Dotace na rekonstrukce průmyslových objektů. Až 30 mil. Kč na stavební práce pro malé a střední podniky. DEADLINE: do 22. 5. 2019

Úspory energie v SZT

Dotace na výstavbu, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic. Získejte až 500 mil. Kč na pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a ekologických studií. DEADLINE: 31. 3. 2019

ICT a sdílené služby - centra sdílených služeb

Dotace na outsourcingové aktivity. Až 100 mil. Kč na mzdy zaměstnanců pro podniky všech velikostí. DEADLINE: 28. 5. 2019

EUROSTARS

Dotace na výzkum a vývoj se zahraničními partnery. Až 12 mil. Kč na mzdy pracovníků a materiál pro malé a střední podniky. DEADLINE: 31. 12. 2020

Technologie

Dotace na high-tech vybavení. Až 20 mil. Kč na nákup strojů a zařízení pro malé a střední podniky. DEADLINE: 13. 6. 2019

Úspory energie

Dotace na snížení výdajů za energii. Až 400 mil. Kč na stroje, zateplení budov, výměnu oken a další úsporná opatření pro podniky všech velikostí. DEADLINE: 29. 4. 2019

ICT a sdílené služby - datová centra

Dotace na datová centra. Až 150 mil. Kč na infrastrukturu pro podniky všech velikostí. DEADLINE: 31. 5. 2019

Smart grids II.

Dotace na hmotný a nehmotný majetek. Až 500 mil. Kč na výstavbu, posílení a modernizaci přenosové soustavy a transformátorů pro velké podniky. DEADLINE: 30. 9. 2019

Nízkouhlíkové technologie

Dotace na nízkouhlíkové technologie. Až 30 mil. Kč na oblast elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin pro podniky všech velikostí. DEADLINE: 31. 5. 2019

Zvýšení podílů využití odpadů

Dotace na nakládání s odpady. Až 1088 mil. Kč na recyklaci a jiné využití odpadů pro podniky všech velikostí. DEADLINE: 28. 2. 2019

Proof of Concept

Dotace na přenesení výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Až 10 mil. Kč na mzdy pracovníků pro malé a střední podniky. DEADLINE: 6. 5. 2019

Školící střediska

Potřebujete získat dotace na školení zaměstnanců? Malé a střední podniky mohou čerpat finance i na výstavbu vlastních center pro rozvoj jejich kompetencí. Úspěšní žadatelé o dotaci si mezi sebe rozdělí téměř 2,5 mld. korun. DEADLINE: 30. 5. 2019

Obnovitelné zdroje energie

Chcete vyrábět a distribuovat energii z obnovitelných zdrojů? Plánujete výstavbu či rekonstrukci malé vodní elektrárny? Program Obnovitelné zdroje energie disponuje na takové aktivity celkovým rozpočtem 1,5 mld. korun. DEADLINE: 29. 3. 2019

Marketing

Dotace na vstup na zahraniční trhy. Až 4 mil. Kč na účast na veletrzích a výstavách pro malé a střední podniky. DEADLINE: 31. 5. 2019

PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY

v roce 2019

Inovace

Dotace na zavedení nových produktů na trh. Až 40 mil. Kč z na nové výrobní stroje a zařízení pro podniky všech velikostí. Zahájení výzvy: začátek v 5/2019

Aplikace

Dotace na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Až 40 mil. Kč na mzdy zaměstnanců pro podniky všech velikostí. Zahájení výzvy: začátek v 7/2019

Služby infrastruktury

Dotace na hmotný a nehmotný majetek. Až 75 mil. Kč na poskytování odborných služeb centra zákazníkům z řad malých a středních podniků pro podniky všech velikostí. Zahájení výzvy: 3/2019

Naše služby 

Vše pro Vás připravíme od začátku až do konce. 

Najdeme dotační program

ZDARMA provedeme analýzu Vaší firmy a jejich potřeb a navrhneme aktuální řešení dotačních příležitostí.

Zpracujeme kompletní žádost

Žádost o dotaci zpracujeme dle požadavků programu a na základě našich zkušeností tak, aby uspěla.

Připravíme potřebné přílohy

Vypracujeme veškeré potřebné přílohy nutné k podání žádosti.

VÝHODY PRO VÁS 

Komplexnost služeb

Povedeme Vás projekt od začátku až po samotné proplacení. Všechny dokumenty k projektu budou na jednom místě.

Profesionalita

Kvalitní tým je základ kvalitní práce. Proto každý náš člen týmu je odborníkem na danou oblast. Naše zkušenosti využijeme pro Váš prospěch. V dotacích působíme více jak 10 let.

Termíny pod kontrolou

Pohlídáme důležité termíny Vašeho projektu, postaráme se o včasné zapracování připomínek a chybníků.

ČLÁNKY V NOVINÁCH 

Informujeme Vás o dotačních novinkách také v místním tisku 

Pavlína Bujáková
Pavlína Bujáková
CEO

Pomáháme klientů v rozvoji jejich společností a podporujeme stabilitu a konkurenceschopnost firem již řadu let. Naše práce přináší podnikatelům alternalivy jejich rychlejšího růstu a rozvoje. Máme radost, když se naším klientům daří, protože víme, že naše práce přinesla užitek a měla smysl. Vidíme naše výsledky ve vašem úspěchu.

Kontakt

Telefon

+420 774 906 500

E-mail

podpora@projektyplus.cz

Facebook

www.facebook.com/projektyplus

V rámci POVEZ II můžete získat až 6 milionů Kč ročně na vzdělávání vašich zaměstnanců.

Podpořte svou konkurenceschopnost i pozici na trhu práce tím, že svým zaměstnancům umožníte další odborný růst v jejich…

Celý článek

Dotační program na využívání dešťové vody Dešťovka se rozšiřuje. Už nebude omezen jen na suché oblasti a navíc půjde čerpat i pro chaty a chalupy.

Nejjednodušší část programu pouze na zachytávání dešťové vody na zalévání zahrad se od října 2018 rozšiřuje na…

Celý článek